500 milyon dolarlık Türk Yatırım Fonu geliyor

Burada konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türk Yatırım Fonu’nu 500 milyon kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak. Fon, ’lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik role sahip olacak ve devam eden ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır” dedi.

Dünkü buluşmanın, Fon’un operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Türk Devletlerinin 2024 sonu itibarıyla 1.9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, Türk Yatırım Fonu’nu kurmaktaki en büyük amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır” diye konuştu.

‘SERMAYESİ ARTACAK’

Toplantının ikinci oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Hedefimiz, Türk Dünyası’nı her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir” dedi.

Fon’un başlangıç sermayesinin 500 milyon dolar olarak belirlenmesine yönelik Yılmaz, şöyle dedi: “Bu sermaye tabanı; etkili projeler, güçlü kurumsal yapı ve şeffaf iş modeliyle birlikte, diğer yatırımcıları çekerek daha da artacaktır. Özellikle, diğer uluslararası ve bölgesel kalkınma kuruluşlarının ve özel sektörün kaynaklarının mobilize edilmesini öngörüyoruz. Türk Yatırım Fonu, uluslararası ve ulusal finans ve kalkınma kurumlarının yanı sıra ticaret odaları ve özel kuruluşlarla da işbirliği içerisinde faaliyet gösterecektir. Fon’un bölge içi ticaretin teşvik edilmesi suretiyle işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve bu kapsamda üye ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sunacağına ve yeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum.”

Öte yandan, toplantıya Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdad Amreyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baybazarov, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, Türk Yatırım Fonu Genel Müdürü Ramil Babayev ve üye ülke temsilcileri de katıldı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir